Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRenstrøm, Veronica Myrvang
dc.contributor.authorTosterud, Martine
dc.date.accessioned2013-09-13T07:24:15Z
dc.date.available2013-09-13T07:24:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133248
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractPasienter i psykisk helsevern innehar ofte flere risikofaktorer for selvmordstanker. Sykepleieren vil være en støttespiller for denne pasientgruppen. Vi har i denne oppgaven lagt fokus på om sykepleieren gjennom relasjonsbygging kan bidra til at den selvmordstruede pasienten kan komme seg ut av håpløsheten og de destruktive tankene. Pasienten har lovverk og retningslinjer som understreker hans autonomi. Sykepleieren på sin side har som ansvar å lindre lidelse og redde liv. Vi har valgt å legge Travelbee sin teori om det mellom menneskelige forholdet som grunnlag for relasjonsbyggingen. Sykepleieren og pasienten møtes som to likeverdige individer der fokuset på pasientens autonomi er grunnleggende. Fellesskapet skal ha til hensikt å styrke pasientens identitet, slik at pasienten selv snur og velger livet. Vi har benyttet oss av litteratur og forskning som grunnlag for oppgaven. Det fremkommer at det er avgjørende at pasienten selv ønsker å finne en alternativ løsning på den smerten han føler. Samt at sykepleieren må øke sin forståelse for den selvaktelsen og avmakten denne pasientgruppen opplever, slik kan hun lettere skape en relasjon med pasienten og oppnå et fellesskap bygget på respekt og tillit.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectselvmordno_NO
dc.subjectpsykiatrino_NO
dc.subjectrelasjonerno_NO
dc.subjectrelasjonsbyggingno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjectvoksenpsykiatrino_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectpsykisk helsevernno_NO
dc.subjectselvmordstankerno_NO
dc.titleRelasjonsbygging med den selvmordstruedeno_NO
dc.title.alternativeBuilding a relation with the suicidalno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber45no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel