Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSveen, Ida
dc.contributor.authorHusby, Berit-Kristine
dc.date.accessioned2013-07-04T08:00:06Z
dc.date.available2013-07-04T08:00:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133252
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Det er viktig at barn som pårørende blir sett og hørt i voksenpsykiatrien og at vi har kunnskapen som trengs for å ivareta deres behov. Hensikt: Identifisere hvilke utfordringer som kan oppstå i samhandling med pasienten vedrørende ivaretagelse av barnets behov. Metode: Fordypningsoppgave basert på litteraturstudie og praktiske erfaringer. Resultater: Ved bruk av forberedelse, tillitsskapende arbeid, empati og støtte kan vi skape en god relasjon til pasienten. Våre holdninger og vår bevisste kommunikasjon vil i dette arbeidet være av stor betydning for pasienten og vil kunne endre relasjonen. I samhandling med pasienten må lover og retningslinjer overholdes. Her hvor vi har som plikt å ivareta omsorgsbehovene til pasientens mindreårige barn. Dersom det oppstår et etisk dilemma, kan ulike etiske prinsipper vurderes opp mot hverandre for å komme frem til det mest gunstige handlingsalternativet med færrest negative konsekvenser. Når en forelder blir syk har barnet behov for informasjon og oppfølging. Dette for å føle trygghet og for å få en økt forståelse for situasjonen. Det er viktig at man snakker med pasienten om barnets behov for oppfølging og omsorg. Pasientens ulike reaksjoner på dette kan brukes som en ressurs for å finne ut av ny informasjon og løsninger. Konklusjon: Det er viktig at man som sykepleiere har kunnskap og erfaringer om ulike utfordringer som kan oppstå i samhandling med pasienter som har psykiske lidelser og avhengighet. Ved å ha en åpen, ærlig og respektfull holdning ovenfor pasienten kan man oppnå gode relasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.subjectforeldreno_NO
dc.subjectrusmisbrukno_NO
dc.subjectpsykiske lidelserno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectempatino_NO
dc.titleSe meg, når mor er sykno_NO
dc.title.alternativeSee me, when my mother is illno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber48no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel