Show simple item record

dc.contributor.authorFinli, Janne Elisabeth
dc.contributor.authorFolgerø, Sigrid
dc.contributor.authorAas, Stine Høiberg
dc.date.accessioned2013-07-04T08:39:09Z
dc.date.available2013-07-04T08:39:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133256
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan sykepleiere forebygge utfordrende atferd hos personer med demens i en skjermet enhet? Oppgaven bygger på en litteraturstudie som metode, der fagartikler, forskning, selvvalgt litteratur og pensumlitteratur fremstilles og settes opp imot hverandre i en drøfting. Oppgaven legger vekt på viktigheten av kunnskap om demens, kommunikasjon og holdninger hos sykepleieren, og hvordan denne kunnskapen hjelper sykepleieren til å forstå den demente som individ. Oppgaven konkluderer med at gjennom å ha kunnskap og skape et menneske til menneske forhold gjennom kommunikasjonsmetoder som verbal og nonverbal kommunikasjon, berøring, reminisens, validering og realitetsorientering, vil man som sykepleier kunne klare å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectutfordrende atferdno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectkunnskapno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.titleDemens og utfordrende atferdno_NO
dc.title.alternativeChallenging behavior and dementiano_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber48no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record