Show simple item record

dc.contributor.authorRøgeberg, Ingerid
dc.contributor.authorRandgaard, Rina Lierhagen
dc.contributor.authorStai, Øystein
dc.date.accessioned2013-07-04T11:56:13Z
dc.date.available2013-07-04T11:56:13Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133260
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractTittel: ”Døden er nær, men livet er ikke over” Hensikt: Å få økt kunnskap om håpets betydning hos den døende kreftpasient, og hvordan sykepleiere i hjemmebasert omsorg kan fremme håp i den palliative fasen. Ved å belyse dette temaet ønsker vi å øke fokuset på håp blant sykepleiere som utøver palliativ behandling hos pasienter som velger hjemmet som et sted å dø. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere fremme håp hos dødende kreftpasienter? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie som er bygd på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og kvalitativ forskning. Teori: Her utdypes ulike områder det er viktig å ha skrevet om for å kunne drøfte problemstillingen. Temaene er som følger: sykepleieteoretiker Virginia Henderson, palliativ behandling ved kreft, kommunikasjon, håp og autonomi. Konklusjon: Håpet har en stor betydning i den palliative fasen. Måten sykepleieren fremmer håp på hos den enkelte, vil variere. Håpet må fremmes ut ifra hvert individs perspektiv. God kommunikasjon og ”den gode opplevelsen” virker mest fremmende for håpet hos døende kreftpasienter. Det å lytte til lidelsen samt å finne håp i minner ble ansett som mest verdifullt. ”Den gode opplevelsen” kunne være små, hverdagslige ting. De minste tiltak kan gjøre en stor forskjell for den døende pasienten. Å ta seg tid til dette i en travel hverdag i hjemmebasert omsorg er utfordrende, men viktig.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectpalliasjonno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjecthjemmesykepleieno_NO
dc.subjecthåpno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectpalliativno_NO
dc.subjectbehandlingno_NO
dc.titleDøden er nær, men livet er ikke overno_NO
dc.title.alternativeDeath is near, but life is not overno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber40no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record