Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Tone Palerud
dc.contributor.authorHulleberg, Guro
dc.date.accessioned2013-06-26T10:36:26Z
dc.date.available2013-06-26T10:36:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133272
dc.description.abstractBakgrunn: Hjertesvikt har en stadig økende forekomst, og er et av de største helseproblemene vi har i dag, noe som hovedsakelig skyldes lengre levealder og antall eldre øker. Forekomsten av hjertesvikt er knyttet til redusert livskvalitet, høy sykelighet og dødelighet. Hjertesvikt fører til et klinisk endret sykdomsbilde, som følge av sykdommens konsekvenser. Formål: Formålet med litteraturstudiet er økt kunnskap og forståelse om menneskets opplevelse av å leve med kronisk hjertesvikt. Samtidig fremme sykepleierens engasjement, og se hva sykepleie kan bidra med for at eldre med kronisk hjertesvikt skal oppnå økt trygghet og sosial deltakelse. Problemstilling: Hvilke faktorer har betydning for at eldre hjemmeboende pasienter med kronisk hjertesvikt skal mestre å bo hjemme? Metode: Litteraturstudiet består av 9 kvalitative forskningsartikler, hvor 5 er reviewartikler. Artiklene baseres på eldre personers egne erfaringer og opplevelser av å leve med kronisk hjertesvikt i eget hjem, samt mangler og utfordringer knyttet til dette. Resultat: Funn i litteraturstudiet viser til at eldre med kronisk hjertesvikt preges av en opplevelse av frykt, usikkerhet, redsel og mangel på kontroll over egen sykdom, noe som fører til problemer med å oppfylle egen rolle, redsel knyttet til døden og en følelse av å være fengslet i egen sykdom. Dette viser til mangel på trygghet og sosiale deltagelse, noe som sykepleiere kan påvirke igjennom kommunikasjon og samhandling, veiledning og kunnskap om egen sykdom og kontinuitet og tilstedeværelse som ulike tiltak i praksis. Dette er utslagsgivende tiltak. Nøkkelord: Eldre, kronisk hjertesvikt, mestring, opplevelser, følelser, hjemmeboende og sykepleie.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecteldreno_NO
dc.subjectkronisk hjertesviktno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectopplevelserno_NO
dc.subjectfølelserno_NO
dc.subjecthjemmeboendeno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.titleFrykten for å drukne i egen kroppno_NO
dc.title.alternativeThe fear of drowning in your own bodyno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Geriatrics: 778no_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record