Show simple item record

dc.contributor.authorHauklien, Kim-Andre Nestaker
dc.contributor.authorNilsen, Henning
dc.date.accessioned2013-07-04T11:36:51Z
dc.date.available2013-07-04T11:36:51Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133286
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractTittel: Det urolige sinn – The troubled mind Kort beskrivelse av bacheloroppgaven: Introduksjon: Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleie til mennesker i en alvorlig manisk fase, på en skjermet enhet ved en akuttpsykiatrisk avdeling. Videre omhandler oppgaven hvordan sykepleieren kan unngå å krenke pasientens verdighet under tvangsinnleggelse. Hensikt: Hensikten med oppgaven å lære mer om hvordan vi kan møte en tvangsinnlagt manisk pasient med verdighet og integritet, samtidig med en faglig forståelse. Metode: Dette er en litteraturstudie. Det er brukt en utforskende teoretisk tilnærming i henhold til pensumlitteratur, relevant egenvalgt litteratur og forskning. Resultater: Oppgaven viser at bipolar lidelse og mani kan ha flere omfattende problemområder. Det belyses flere temaer som sykepleieren må ta med seg i møte med den maniske pasienten. Videre viser oppgaven hvordan sykepleieren kan gjøre oppholdet på skjerming best mulig for pasienten, gjennom god kommunikasjon og miljøterapi for å skape en god relasjon. Hvordan sykepleieren løser etiske konflikter er også noe som er en stor del av hele behandlingen, ettersom det kommer frem at dette ofte er et problem i psykisk helsevern, særegent i møte med tvang. Konklusjon: Det viser seg å være vanskelig for sykepleieren å unngå krenkelse av pasientens verdighet i den akutte fasen. Men sykepleieren må heller fokusere på og hjelpe pasienten til å unngå å krenke seg selv, som følge av handlingene manien kan føre med seg.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectakuttpsykiatrino_NO
dc.subjectpsykiatrino_NO
dc.subjectverdighetno_NO
dc.subjecttvangsinnleggelseno_NO
dc.subjectmaniskno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectbipolar lidelseno_NO
dc.titleDet urolige sinnno_NO
dc.title.alternativeThe troubled mindno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record