Show simple item record

dc.contributor.authorButt, Wasif
dc.contributor.authorAbdulle, Abdiweli Mohamed Moalim
dc.contributor.authorAbshir, Mohammed Ali
dc.date.accessioned2013-07-04T07:21:24Z
dc.date.available2013-07-04T07:21:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133290
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Veiledning og informasjon er en viktig del av sykepleierens yrkesutøvelse. Hjerte- og karsykdommer er de mest vanligste årsakene til dødsfall i Norge. Det er stort behov for kunnskap om hjertesykdommer blant hjerteinfarkt pasienter. Hensikt: Kartlegge behovene hos pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt. Gi informasjon og veiledning til pasienter med nyoppdaget hjerteinfarkt, slik at de kan mestre hverdagen etter utskrivelse fra sykehuset. Det legges stor vekt på livsstilsendringer i oppgaven. Metode: Bacheloroppgave basert på praksiserfaringer, forsknings- og fagartikler og pensumlitteratur. Forskningsartiklene ble systematisk gransket for å besvare denne oppgaven. Det ble brukt både kvalitative og kvantitative artikler for å besvare problemstillingen. Resultat: Pasienter med nyoppdaget hjerteinfarkt følte et stort behov for informasjon og veiledning om den nye tilværelsen etter infarktet. I forskningsartikler kom det fram at pasienter husket lite i den startfasen av infarktet og hadde derfor utilstrekkelig kunnskap om symptomer og årsaker til hjertesykdommene. Det kommer fram svært tydelig at pasienter med lav utdannelse og inntekt vet lite eller ingenting om livsstilssykdommer og komplikasjoner disse sykdommene kan føre til. Viktigheten av å øke kompetanse blant pasienter med hjerteinfarkt er veldig viktig. Fordi med kunnskap om sin egen sykdom vil pasienten bli ressurs sterk og selvhjulpen. Pasienten vil da kunne kjenne igjen symptomer på et begynnende hjerteinfarkt og kan kontakte helsevesenet før det går for langt. Konklusjon: Pasienten må ha veiledning og informasjon for å leve med sin hjertesykdom. Familie og sosialt nettverk er ressurser som vil være viktige støttespillere under og etter sykehusoppholdet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjecthjerteinfarktno_NO
dc.subjecthjerte- og karsykdommerno_NO
dc.subjectveiledningno_NO
dc.subjectinformasjonno_NO
dc.subjectlivsstilsendringerno_NO
dc.titleVeiledning til hjerteinfarkt pasienterno_NO
dc.title.alternativeGuidance to heart attack patientsno_NO
dc.title.alternativeVeiledning til hjerteinfarktpasienterno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record