Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrehagen, Christine Mellum
dc.contributor.authorKristiansen, Silje
dc.date.accessioned2013-08-08T06:50:49Z
dc.date.available2013-08-08T06:50:49Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133294
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2013no_NO
dc.description.abstractOppgaven er et litteraturstudium om infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under cytostatikabehandling. Oppgaven innledes med en beskrivelse av oppgavens form og avgrensinger. Deretter kommer et kapittel om metodene vi har brukt for å sanke litteratur til å støtte opp mot problemstillingen. Her kommer også søkestrategier og kildekritikk inn. I teoridelen har vi tatt for oss sykdommen akutt lymfatisk leukemi og cytostatikabehandlingen som gis. Behandlingen fører med seg komplikasjoner som blir beskrevet i dette kapittelet. Videre har vi tatt for oss tiltak sykepleieren kan iverksette i forhold til infeksjonsforebygging og sykepleierens rolle i møte med ungdommen på sykehus. Vi har valgt å støtte oss på en sykepleieteoretiker, Dorothea Orem. Drøftingsdelen består av tre deler, tillit og kontakt med leukemisyke ungdom, motvirke infeksjonsrisiko på sykehus og hvordan man skal forhindre infeksjoner ved besøk av venner og familie på sykehus. Oppgaven fokuserer på infeksjonsforebygging hos ungdom med leukemi under behandling mens de er på sykehuset. I konklusjonen kommer det frem at god kommunikasjon skaper gode relasjoner mellom sykepleier og pasient. Et godt samarbeid mellom sykepleier og ungdom er med på å bidra til at opplevelsen av sykdommen og behandlingsforløpet blir bedre. Sykepleieren må aktivt jobbe for at miljøet på sykehuset er trygt slik at ungdommen ikke får infeksjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.subjectinfeksjonerno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjectblodkreftno_NO
dc.subjectblodsykdomno_NO
dc.subjectcytostatikumno_NO
dc.subjectcellegiftno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.titleInfeksjonsforebygging hos ungdom med leukemino_NO
dc.title.alternativePrevent infections in adolescents with leukemiano_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record