• Barnets tannhelse – Hvordan veilede innvandrerforeldre? 

   Sieberer, Linda Katharina; Melby, Stine (Bachelor thesis, 2017)
   Fra praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, erfarte vi at barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde større tannhelseproblemer og karieserfaring, enn norske jevnaldrende barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å redegjøre ...
  • Fra politikk til dental biofilm 

   Holden, Hildegunn; Solstad, Marianne Tabita (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hva kan Den offentlige tannhelsetjenesten gjøre for å ivareta SiC-gruppen, og hvilken funksjon bør tannpleieren inneha i dette arbeidet? Avgrensing av problemstilling: Våre valg er tatt ut fra hva vi anser ...
  • Hvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn? 

   Ahmed, Hamna; Omar, Pirsing Lateef Omar; Hasanbegovic, Maida (Bachelor thesis, 2017)
   Tannhelsen til barn i Norge er generelt god, men vi ser allikevel at innvandrerbarn er mer utsatt for karies enn etnisk norske barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan nå frem ...
  • Løft til selvbestemmelse 

   Nymoen, Line Cathrine; Sæter, Marte (Bachelor thesis, 2012)
   Hensikten med vår bacheloroppgave var å finne ut om vi kunne bruke LØFT-metoden og SDT-teorien for å få unge i aldersgruppen 12-18 år til å bli mer interessert til å ivareta egen tannhelse. Vi har igjennom litteraturstudier ...
  • Trygge barn på tannklinikken 

   Mjelde, Torunn Vollstad; Bekkevold, Ingeborg (Bachelor thesis, 2013)
   Bacheloroppgaven vår omhandler hvordan tannpleieren kan forebygge angst for tannbehandling hos små barn. Det er en litteraturstudie; det vil si at vi benytter relevant litteratur og forskning som bakgrunn for vår oppgave. ...