• Digitale medier i global læring. Erfaringer med Globalis 

      Hope, Rafael; Mølster, Terje; Wikan, Gerd (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2004, Working paper, 2004)
      Dette notatet er et resultat av første fase i FoU-prosjektet ”Digitale medier i global læring”. Målsettingen med prosjektet er å vinne erfaringer med digitale medier som verktøy i global undervisning. Prosjektet vil ...