• Friluftsliv og dans på mellomtrinnet. Et studentinvolvert samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Søbakken skole 

   Storberget, Arild; Norheim, Torgrim; Skogvang, Bente Ovèdie; Salsten, Cecilie Østrem (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Hovedmål for prosjektet har været å involvere 2. og 3. årsstudenter i faglærerutdanningen i et fagdidaktisk utviklingsprosjekt som skal søke å gi dem best mulig grunnlag for selv å arbeide med og utvikle ...
  • Hva betyr idrett for deg? 

   Østerås, Johannes (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Notatets første del består av et metodekapittel der jeg redegjør for ulike teorier og vitenskapelige tradisjoner for å analysere tekst. Jeg valgte en fenomenologisk/hermeneutisk tilnærming og Paul Ricoeur sin ...