• Psykososialt arbeidsmiljø: endring og nærvær 

      Hafting, Tore (Notat;09/2003, Working paper, 2003)
      Høgskolen fikk forespørsel om å gjøre en evaluering av et kurs i helsefremmende arbeid holdt i en produksjonsbedrift. Tiltaket ble gjennomført som et forprosjekt. Formålet er å redusere sykefraværet ved å endre relasjonen ...