• IKT i førskolelærerutdanningen 

   Taarud, Randi (Notat, Working paper, 2009)
   Norsk: I følge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006) skal barna få allsidige og varierte erfaringer som kan gi godt grunnlag for utvikling og læring. Digitale verktøy (IKT) kan være et eksempel på ...
  • Problembasert læring (PBL) i lærerutdanningen: Et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringer 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit (Notat;01/1999, Working paper, 1999)
   Norsk: Rapporten gir først en kort begrunnelse for å arbeide ut fra situasjons- eller problembeskrivelser («case») i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. Begrunnelsen er basert på teori og forfatternes egne erfaringer. ...
  • Prosjekt praksisbarnehage - erfaringer med teamarbeid 

   Taarud, Randi (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2002, Working paper, 2002)
   ”Prosjekt praksisbarnehager” ble initiert av praksiskoordinatorene og studieleder på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Grunnen var ønsket om å tilby studentene en bedre praksis.Vi anvender betegnelsen ...
  • Punktpraksis - er det noe for oss? 

   Hopland, Siri (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2002, Working paper, 2002)
   Mange av dagens studenter har ikke erfaring fra jobb i barnehage, og mange har problemer med å se sammenhengen mellom teori og praksis. I førskolelærerutdanningen i Norge har praksis tradisjonelt vært avviklet i flere ...