• Hva betyr idrett for deg? 

      Østerås, Johannes (Notat, Working paper, 2008)
      Norsk: Notatets første del består av et metodekapittel der jeg redegjør for ulike teorier og vitenskapelige tradisjoner for å analysere tekst. Jeg valgte en fenomenologisk/hermeneutisk tilnærming og Paul Ricoeur sin ...