Show simple item record

dc.contributor.authorHaslestad, Karl-August
dc.date.accessioned2008-08-13T12:01:26Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133458
dc.description.abstractNorsk: Til tross for mange uttalte håp om at utdanning i pedagogikk også vil kunne øke kompetansen i forhold til det å bedrive pedagogisk virksomhet, ser det likevel ut til å være bred enighet om at utdanning i pedagogikk ikke nødvendigvis også innebærer en innvielse i pedagogisk praksis. Spesielt ut i fra nytten av at det er et nært forhold mellom pedagogisk teori og praksis, vil mange se det som nødvendig at det er et gjensidig og fruktbart forhold mellom de to områdene. Når en så skal drøfte dette forholdet, kan en likevel ikke ensidig ta utgangspunkt i en slik ideell tilstand. Vi har faktisk sett og opplevd, i en rekke år, og vi ser og opplever fortsatt sterke verbale konflikter i forholdet. I dette essayet synliggjøres derfor uenigheten mellom nettopp teoretikere og praktikere i synet på forholdet mellom utdanning i pedagogikk og pedagogisk praksis. I tillegg tar teksten også opp en del spørsmål knyttet til hva de to områdene står for, og hva de ulike begrepene og områdene pedagogisk teori og pedagogisk praksis kjennetegnes ved. Essayteksten forsøker også å ta stilling til utsagn av typen: - Pedagogisk teori og praksis er et handlingsrettet og praksisorientert studium. - Den pedagogiske teorien må formidles gjennom konkrete sammenhenger. - Høy kvalitet i den pedagogiske praksis har sin forutsetning i utdannelsen, i den teoretiske innvielsen.en
dc.description.abstractEnglish: We have from time to time seen quite strong verbal conflicts between those focusing mostly upon the theory of Education and those focusing mostly upon the educational practice. In this essay the author focuses both upon what the Theory Field and the Practice Field represents and what are the most significant signs in the still in Norway ongoing conflict between these two fields.
dc.format.extent246918 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries06/2005en
dc.subjectPedagogikken
dc.subjectPedagogisk praksisen
dc.subjectUtdanningen
dc.titleUtdanning i pedagogikk og pedagogisk praksis : en drøftingen
dc.title.alternativeEducation in the science of education and educational practice : a discussion between theory and practiceen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record