Show simple item record

dc.contributor.authorJordet, Arne Hilmar Nikolaisen
dc.date.accessioned2012-05-10T08:34:44Z
dc.date.available2012-05-10T08:34:44Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7671-258-4
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133504
dc.description.abstractLutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et viktig element i skolens undervisning. En dag i uken gjennom hele skoleåret bruker elever og lærere den fysiske og sosiale virkelighet som læringsmiljø for å supplere og berike den undervisning som foregår inne på skolen. I studien tar vi utgangspunkt i den allmenne didaktikken og vi vil belyse uteskolens hvorfor (begrunnelser og formål), hva (innhold), hvordan (metoder, tilrettelegging og organisering) og hvor (læringsmiljø). Uteskole er en arbeidsform som har fått stor utbredelse i norsk skole de senere år, men vi har lite forskningsbasert kunnskap om uteskole og hvilken praksis som har etablert seg i skolen. Lutvann-undersøkelsen tar sikte på å gi et slikt bidrag. Denne rapporten gir en samlet presentasjon av Lutvann-undersøkelsens bakgrunn, mål, problemstillinger, metode og teorigrunnlag.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The main purpose of the Lutvann-survey is to throw some light on the pedagogical theory and practice which has been developed at Lutvann School in outdoor education. Lutvann School, a primary school in Oslo, introduced outdoor education as a working method in 1995 as an important element in the teaching. One day a week throughout the school year the pupils and teachers use the local environment and local society as a teaching resource to complement and enrich the teaching going on indoors - in the classroom. We take the general didactic as a starting point of the survey, and will throw light on the all-important didactical questions of why (reasons and purpose), what (content), how (methodes and organisation) and where (learning environment) concerning outdoor education. Outdoor education is a working method which has been widely spread in the Norwegian primary school the last years, but we have little research based knowledge about outdoor education and what kind of practice that have been established in school. The Lutvann-survey aims to make a contribution to this. This report gives a complete presentation of the background of the survey and its goals, problems for discussion, methods and its theory basis.
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Notat;05/2002
dc.subjectuteskoleno_NO
dc.subjectdidaktikkno_NO
dc.titleLutvann-undersøkelsen En case-studie om uteskolens didaktikkno_NO
dc.title.alternativeProsjektbeskrivelse - Teorigrunnlagno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber46no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record