Show simple item record

dc.contributor.authorFoss, Svein
dc.date.accessioned2012-06-01T12:38:22Z
dc.date.available2012-06-01T12:38:22Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-306-8
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133550
dc.description.abstractRapporten tar utgangspunkt i et behov som oppleves i høyere utdanning når vi i stigende grad skal utvikle bruken av IKT og nettbaserte medier. Da etterlyses ofte didaktisk fundament og forankring. Utfordringene er store når teknologi, medier og muligheter skal utnyttes. Det oppstår da behov for håndfaste metoder og redskaper for lærere og studenter, som hjelper dem med å sette læringen og undervisningen i sentrum. Rapporten tar teoretisk utgangspunkt i tekster fra 70-tallet, og deres bruk av funksjonsbegrepet knyttet til anvendelse av medier og læremidler i undervisningen. Denne tenkningen blir videreutviklet og satt inn i en mer aktuell sammenheng. Resultatet blir en beskrivelse av det som her kalles det didaktiske funksjonsperspektivet. Dette presenteres som en måte å se og beskrive læring og undervisning på som kan være anvendelig til å analysere, planlegge og utforme didaktisk praksis. Spesielt når utfordringene og mulighetene blir (for) mange. Både perspektivet og de mer konkrete redskapene som utvikles, tas også i bruk i et lite utprøvingsprosjekt knyttet til lærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Konklusjonene knytter sammen teoriarbeidet og denne utprøvingen, og gir noen forslag til hvordan perspektivet kan anvendes i praksis.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The report is based on a need that has been noted in higher education when developing the pedagogical use of ICT and new media. In such situations a peda-gogical fundament is often required. There are major challenges when a variety of media, technology and possibilities are to be used. There seems to arise a need for methods and tools for students and teachers which help them to put learning and teaching in the centre. The report has a theoretical starting point in some texts from the seventies and the use of the term functions in relation to the use of media in education. These thoughts are further developed and taken over to a more updated context. The result is a description of what here is called the function approach to learning and teaching. This is presented as a way of looking at and describing learning and teaching, a way which can be useful for analyzing, planning and designing it. This is especially so when the possibilities and the tools are confusingly many. The approach and the more concrete tools developed are also used in a small experiment connected to Hedmark University College, Faculty of Education. The conclusions connect the theory with this experiment, and it presents some proposals on how the approach can be used in practice.
dc.relation.ispartofseriesNotat;6/2003
dc.subjectIKTno_NO
dc.subjectdidaktikkno_NO
dc.subjectnettbaserte læringsmiljøerno_NO
dc.titleDidaktisk funksjonsperspektiv i nettbaserte læringsmiljøerno_NO
dc.title.alternativeA function approach to learning and teaching in net-based environmentsno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber67no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record