Show simple item record

dc.contributor.authorZachrisen, Berit
dc.date.accessioned2012-06-25T12:22:30Z
dc.date.available2012-06-25T12:22:30Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7671-177-4
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133566
dc.description.abstractNorsk: Rapporten presenterer resultatene av en vurdering av studienettet ClassFronter. Vurderingen ble gjennomført ved lærerutdanningen, Høgskolen i Hedmark i 2001. Målet var å få fram erfaringer og betraktninger angående bruken av ClassFronter i en pedagogisk sammenheng. Informanter var lærere og studenter ved lærerutdanningen i Elverum og Hamar. Det har vært brukt spørreskjema overfor lærergruppen og gruppeintervju overfor studentene. Resultatene viser en i all hovedsak positiv holdning til studienettet i begge informantgruppene. I begge gruppene er det imidlertid et stort flertall som ønsker seg en mer brukertilpasset opplæring på ClassFronter. Mange av lærerne tar i tillegg til orde for mer faglig debatt rundt bruken av ClassFronter i undervisningen. Et stort flertall av studentene synes at lærerne burde tatt ClassFronter mer i bruk i undervisningen. Studienettet kan, slik de ser det, være et nyttig verktøy både til å administrere studiet og til å formidle fagstoff. Lærerne på sin side rapporterer om knapphet på tid. Mange trenger mer tid både til å gjøre seg kjent med ClassFronter som et dataverktøy og dets pedagogiske muligheter. De påpeker også at det tar tid å bearbeide og legge ut fagstoff og informasjon til studentene på ClassFronterno_NO
dc.description.abstractEnglish: The report presents the results of an evaluation of ClassFronter. The evaluation was carried out at Hedmark College, Faculty of Teacher Education in 2001. The purpose of the study was to look at how ClassFronter was used as a pedagogical tool, and people’s reflections and ideas on its use. The informers were teachers and students at the Faculty of Teacher Education in Elverum and Hamar. Questionnaires were used for the teachers and group interviews for the students. On the whole the results show a positive attitude towards ClassFronter in both groups of informants. But in both groups a large majority want the training to be more adapted to the users. Many of the teachers also want more professional debate about the pedagogical use of ClassFronter. A large majority of the students think that ClassFronter should be more used in the studies. ClassFronter can be a useful tool both for administrative purposes and in studying the subjects themselves. The teachers, on the other hand, complain of lack of time to get to know ClassFronter both technically and pedagogically. They also call attention to the fact that it takes time to prepare and present teaching material and other information to the students on ClassFronter.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat;5/2001
dc.subjectIKTno_NO
dc.subjectClassFronterno_NO
dc.titleVurdering av ClassFronterno_NO
dc.title.alternativeEvaluation of ClassFronterno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Computer technology: 551no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber81, xxino_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record