Show simple item record

dc.contributor.authorMadsbu, Jens Petter
dc.contributor.authorThomassen, Åse
dc.date.accessioned2008-08-08T09:03:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7671-635-1
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133590
dc.description.abstractNorsk: Med dette notatet ønsker vi å belyse viktigheten av å stille gode spørsmål. Vårt mål er at studenter skal øve opp evnen til å stille spørsmål, for deretter å kunne formulere hypoteser som lar seg operasjonalisere. Mennesker stiller spørsmål hele tiden. Forskning fordrer dog et skarpere fokus enn i de mange ”teorier om dagliglivet”. Ikke desto mindre benytter vi eksempler fra dagliglivet for å forklare årsak – og virkning, siden vi vet at mennesker tenker i årsak og virkning hele tiden uten å reflektere over hva som er årsak og hva som er effekt av ulike, mulige årsaker. Vi begynner med spørsmålene som er enkle å forstå, fordi vi er overbevist om at en jordnær tilnærming til å forstå forskning gjør det lettere å utvikle gode spørsmål. Vårt mål er således å øve opp evnen til å stille gode spørsmål og øke forståelsen av årsak og virkning i forskning.en
dc.description.abstractEnglish: In this paper we wish to highlight the importance of asking good questions. Our intention is that students should improve their ability to ask questions, which will enable them to formulate hypotheses that further on will lead to questions which are suitable for research. People ask questions all the time. Research, however, demands a sharper focus than the many “theories of daily life”. Nevertheless we use examples from daily life to explain cause-and- effect, knowing that people think in terms of causeand- effect all the time, without reflecting on what is the cause and what is the effect of different possible causes. We start with the questions that are easy to understand, because we are convinced that a down-to-earth approach to understanding research makes it easier to formulate good questions. Our aim with this paper is thus to train the ability to ask good questions and increase the understanding of cause-and-effect in research.
dc.format.extent396483 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries09/2007en
dc.subjectmetodeen
dc.subjectetikken
dc.subjectvitenskapsteorien
dc.subjectforskningen
dc.titleDet gode spørsmålen
dc.title.alternativeAsking good questionsen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record