• Fiskebestanden i Savalen – prøvefiskerapport 2000 – 2001 

   Berge, Olav; Adolfsen, Pål (4;2002, Research report, 2002)
   Fiskebestanden i den regulerte innsjøen Savalen (702 m.o.h.) i Alvdal og Tynset kommuner ble undersøkt ved prøvefiske i august 2000 og juni 2001. Undersøkelsen ble foretatt v.h.a fiske med bunngarn og flytegarn i 2000 og ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (12;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 3159 harr og 1110 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Løpet. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var en negativ utvikling i oppgangen av ørret i løpet av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985-2000 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (11;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1985-2000 ble 536 harr og 2049 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Storsjødammen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år, men det var ingen signifikant trend i den årlige oppgangen av ...
  • Merkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984-2002 

   Museth, Jon; Qvenild, Tore (13;2003, Research report, 2003)
   I perioden 1984-2002 ble 5368 harr og 3118 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Strandfossen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var imidlertid en negativ utvikling i oppgangen av ørret i ...
  • Sammenlikning av genetisk variasjon hos settefisk og villfisk fra Rena og Savalen i Glommavassdraget 

   Linløkken, Arne N.; Johansen, Wenche (Høgskolen i Hedmark - Rapport, Research report, 2010)
   Norsk: Genetisk variasjon ble undersøkt på 8 loci med bruk av mikrosatellitter på 29–42 individer fra 8 grupper av ørret. Tre grupper var settefisk, hvorav to var settefisk avlet av stamfisk fra Rena i Åmot. En av ...
  • Undersøkelser i Flisavassdraget 

   Borgerås, Roar; Berge, Olav (5;2002, Research report, 2002)
   Flisavassdraget, som ligger i Elverum, Våler, Trysil og Åsnes kommune, samt Värmlands län, ble undersøkt i perioden 6. til 10. august 2001. Undersøkelsene besto av el-fiske og vurderinger av undersøkte 100 meters soner ...
  • Vassdragsundersøkelser i Imsa og Åsta 

   Borgerås, Roar; Sandklev, Kåre; Berge, Olav; Adolfsen, Pål (3;2003, Research report, 2003)
   Imsa og Åsta, som er to av de viktigste sidevassdragene til Glomma i Østerdalen, ble undersøkt på ettersommeren og høsten 2002. Formålet med undersøkelsene var å påvise om elvene med sideløp brukes av Glommaørret til ...