• Inkludering i innovasjonsperspektiv 

      Strømstad, Marit; Nes, Kari; Skogen, Kjell (Rapport, Research report, 2008-09-22)
      Norsk: Denne rapporten presenterer en undersøkelse av hvordan en kommune forberedte de tilsatte i skolene på å gjennomføre Reform 97 gjennom et bredt anlagt videre- og etterutdanningstilbud. Rapporten sier også hvordan ...