• Tankeverk – skaperverk – byggverk 

   Austnes, Lars; Fjeldstad, Walborg (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Rapporten er en del av et FoU-arbeid som er gjennomført ved Høgskolen i Hedmark (LUNA), Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Arbeidet i denne del av prosjektet bygger på Rapport nr. 9 – 2007, «Tankeverk – ...
  • Tankeverk – skaperverk – byggverk 

   Fjeldstad, Walborg (Rapport, Research report, 2007)
   Norsk: Dette arbeidet er en del av et prosjekt, et Fou- arbeid som er gjennomført ved Høgskolen i Hedmark, Institutt for kunstfag og informasjonsvitenskap. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad kunnskap ...