• Regnskap i stat og kommuner: Om dagens regnskaper og et alternativ. 

      Jensen, Bjarne; Monsen, Norvald Nytræ (Høgskolen i Hedmark - Rapport;07/2009, Research report, 2009)
      Norsk: Hovedformålene til statsregnskapet og kommuneregnskapet er å bidra til demokratisk kontroll av offentlige midler (pengeforvaltning) innenfor rammen av politisk vedtatte budsjetter (budsjettkontroll), samt kontrollere ...