• Den planlagte miljøterapeutiske samtalen – delrapport i Miljøterapiprosjektet 

      Nysveen, Kari; Nordby, Kjell; Veisten, Kari; Granerud, Arild (Høgskolen i Hedmark - Rapport;08/2009, Research report, 2010)
      Norsk: Miljøterapiprosjektet er et forskningssamarbeid mellom Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern og Høgskolen i Hedmark. Denne studien er utviklet i samarbeid med en av enhetene som er med i miljøterapiprosjektet. ...