• Fra kontaktsykepleier til hovedveileder – erfaringer med en ny veiledningsmodell 

      Steinseth, Else Berit; Børdahl, Bente (Høgskolen i Hedmark - Rapport;10/2009, Research report, 2010)
      Hovedveiledermodellen beskriver tre aktører som har ansvar for veiledning, oppfølging og evaluering av studenter i veiledede praksisperioder, hovedveileder, daglig veileder og lærer. I modellen fristiller praksisfeltet ...