• Art Nouveau som inspirasjon i skapende arbeid : Design og idéutvikling 

      Fjeldstad, Walborg; Austnes, Lars (Rapport, Research report, 2008)
      Norsk: Denne rapporten er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1,5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken ...