• En spørreundersøkelse om inkludering i skolen 

      Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;03/2004, Research report, 2004)
      Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om inkludering i skolen. Nær 2500 elever, foresatte og tilsatte i en kommune er informanter. Rapporten er en delrapport fra evalueringsprosjektet «En ...