• NBLE (Net Based Learning Environment) 

      Faugli, Bjørn (23;2003, Research report, 2003)
      Denne rapporten beskriver og presenterer resultater fra forsknings og utviklingsprosjektet PedTek (Pedagogikk og Teknologi). Prosjektet ble startet i 1997 og Det Kongelige Kirke, undervisnings og Forskningsdepartement ...