• En spørreundersøkelse om inkludering i skolen 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit; Skogen, Kjell (Høgskolen i Hedmark - Rapport;03/2004, Research report, 2004)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om inkludering i skolen. Nær 2500 elever, foresatte og tilsatte i en kommune er informanter. Rapporten er en delrapport fra evalueringsprosjektet «En ...
  • Unitary School – Inclusive School 

   Nes, Kari; Engen, Thor Ola; Strømstad, Marit (9;2002, Research report, 2002)
   I 2000 møttes "The International Research Colloquium on Inclusive Education" på Hamar. Dette var samtidig en anledning til å møtes for deltakere i Norges Forskningsråds evaluering av Reform 97, nærmere bestemt forskere ...