• Krysspeilinger III. Artikler fra Forskningsdagen 2003 

      Imerslund, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;01/2004, Research report, 2004)
      Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Hedmark ble Forskningsdagen for 2003 arrangert tirsdag den 23. september. De som ønsket det, fikk i etterkant tilbud om å publisere sitt foredrag som artikkel i høgskolens ...