• Regnskap i stat og kommuner: Om dagens regnskaper og et alternativ. 

   Jensen, Bjarne; Monsen, Norvald Nytræ (Høgskolen i Hedmark - Rapport;07/2009, Research report, 2009)
   Norsk: Hovedformålene til statsregnskapet og kommuneregnskapet er å bidra til demokratisk kontroll av offentlige midler (pengeforvaltning) innenfor rammen av politisk vedtatte budsjetter (budsjettkontroll), samt kontrollere ...
  • Statsregnskapet og kommuneregnskapet : om utviklingen til nå og veien videre 

   Monsen, Norvald Nytræ (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2011/10, Research report, 2011)
   Sammendrag: Formålet med rapporten er å videreføre diskusjonen om regnskap i stat og kommuner som finnes i følgende rapport av Bjarne Jensen og Norvald Nytræ Monsen: Regnskap i stat og kommuner. Om dagens regnskaper og ...