• Sorterte steinsirkler på Kvadehuksletta, Svalbard 

   Motrøen, Terje; Eide, Helene; Nordahl, Knut (Rapport, Research report, 2008-08-14)
   Norsk: På Kvadehuksletta ved Ny-Ålesund på Vest-Spitsbergen, finner man en av de best utviklede frostjordsformer som sorterte steinsirkler. Steinsirkler opptrer i senkninger i terrenget der det er god tilgang på fuktighet ...
  • Vinterfôring av elg i Stor-Elvdal: Elgaktivitet og beiteskader i relasjon til fôringsstasjoner 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter (Rapport;15/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vinterfôring av elg er et forholdsvis nytt tiltak. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra et studie av elgaktivitet og beiteskader som ble registrert rundt 44 fôringsstasjoner i Stor- Elvdal, vinteren ...