• Martyrenes belønning: Åp 20:4-6 fortolket 

      Hovdelien, Olav (8; 2001, Research report, 2001)
      Norsk: Martyrenes belønning handler om Johannes` åpenbaring 20:4-6 og ulike tolkninger av dette tekstavsnittet. Fremstillingen er delt i to deler: I Del I blir tolkningshistorien gjennomgått med vekt på de tolkningsmodellene ...