• Jo bedre vi er sammen: Ottestadmodellen – bryet verdt? 

   Ødbehr, Liv Skomakerstuen; Heia, Morten; Haugen, Anne R.; Sandvold, Tone (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: I 2005 ble det tatt i bruk en modell for planlagte samtaler med pårørende ved Ottestad sykehjem. I undersøkelsen evalueres modellens kvalitet i forhold til tre faser: innledningsfasen, samarbeidsfasen og ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Denne studien er fase 2 i prosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse». Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling for ...