• Praksis som integrerende del i førskolelærerutdanningen 

      Halmrast, Gudrun Sælen; Taarud, Randi; Østerås, Bergljot (Rapport;03/2011, Research report, 2011)
      Norsk: For å gjøre førskolelærerutdanningen relevant og helhetlig er utvikling av samarbeid og relasjoner mellom høgskolen og praksisfeltet av stor betydning. Praksismøter er et av flere møtepunkter for samarbeidet. Det ...