• Sorterte steinsirkler på Kvadehuksletta, Svalbard 

      Motrøen, Terje; Eide, Helene; Nordahl, Knut (Rapport, Research report, 2008-08-14)
      Norsk: På Kvadehuksletta ved Ny-Ålesund på Vest-Spitsbergen, finner man en av de best utviklede frostjordsformer som sorterte steinsirkler. Steinsirkler opptrer i senkninger i terrenget der det er god tilgang på fuktighet ...