• Frå norskstudent til norsklærar: Frå teori til didaktisk refleksjon 

      Haugan, Jens (Rapport;01/2013, Research report, 2013)
      Norsk: Denne rapporten tek for seg nokre rammefaktorar som kan påverke moglegheitene for faglæraren for å betre studiekvaliteten og studentgjennomstrøyminga. Rapporten vil også komme nærmare inn på nokre konkrete ...