• Elever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn 

      Lied, Sidsel (1;2003, Research report, 2003)
      Bakteppet for denne rapporten er den flerkulturelle og livstolkingsplurale skolesituasjonen elevene møter i KRL-faget. Faget , som er obligatorisk, gir kunnskap om ulike religioner og livssyn samt filosofi og etikk. I ...