Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTorvatn, Anne Charlotte
dc.date.accessioned2008-09-23T10:46:26Z
dc.date.issued2008-09-23T10:46:26Z
dc.identifier.isbn82-7671-402-1
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133736
dc.description.abstractNorsk: I hvilken grad virker oppbyggingen av en læreboktekst inn på elevenes forståelse av innholdet i teksten? Dette forsøker Anne Charlotte Torvatn å belyse i denne avhandlingen. Hun har fulgt en ungdomsskoleklasses arbeid med en lærebok i norsk gjennom 1 år. Gjennom intervjuer og observasjoner prøver hun å danne seg et bilde av elevenes forståelse av 4 utvalgte læreboktekster. Disse læreboktekstene har hun analysert ved hjelp av en spesiell analysemetode innenfor tekstlingvistikken, såkalt RST analyse. Hun sammenligner funnene fra RST-analysen med funnene fra forståelsesstudien for å kunne svare på problemstillingen. Avhandlingen inneholder også mange betraktninger rundt lærebokskriving og lærebokbruk i Norge.en
dc.description.abstractEnglish: This thesis focuses on the correlation between text structure and understanding. Anne Charlotte Torvatn explores how different ways of structuring a text can affect students' comprehension of the text. Her work is a single case study. Her fieldwork has been in one single class in a Norwegian junior highschool, where she gathered information about what the students (age 12- 13) understood of their textbook in Norwegian language and literature.
dc.format.extent3282154 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries13/2004en
dc.subjectlærebøkeren
dc.subjecttekststrukturen
dc.subjectleseforståelseen
dc.subjectungdomsskoleren
dc.titleTekststrukturens innvirkning på leseforståelsen : En studie av fire læreboktekster for ungdomstrinnet og sju elevers lesing av demen
dc.title.alternativeText structure in textbooks and pupils' comprehension of the textbooken
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel