Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorImerslund, Knut
dc.date.accessioned2008-08-14T12:39:57Z
dc.date.issued2008-08-14T12:39:57Z
dc.identifier.isbn82-7671-456-0
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133832
dc.descriptionRapporten inneholder to essays: 1) Abraham Pihl – prest, prost, polyhistor og tusenkunstner, og 2) Vitenskapsmannen og mekanikeren Abraham Pihlen
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten inneholder to lengre essays om presten Abraham Pihl (1756–1821). Pihl var prest i Vang kommune på Hedmarken fra 1789 til sin død i 1821. Han er imidlertid kjent for alt mulig annet enn det han gjorde som prest. Han var astronom og skrev i 1805 en lengre artikkel om hvordan man kunne anvende et kronometer for å bestemme et steds geografiske lengde. Han gjorde også gjennom mange år meteorologiske observasjoner. I tillegg laget Pihl klokker av forskjellige slag. Han laget kronometre, han laget store klokker i klokketårn på hus, og han laget gulvur og taffelur. Pihl slipte linser og laget sine egne kikkerter og teleskoper. Han bygget også musikkinstrumenter, blant annet orgel. Pihl fungerte i flere sammenhenger som arkitekt. Blant annet tegnet han Vang kirke da den brant og ble gjenoppbygd i 1804-10. På slutten av sitt liv var han særlig interessert i jordbruk og utviklingen av jordbruksredskap. Han bygget blant annet det første treskeverket på Hedmarken, som sto ferdig i 1805, og han laget en hakkemaskin for halm. Han innførte også plogen til erstatning for arden, og han laget en maskin som skulle utvinne olje av valmuefrø. I tillegg bygde han teglverk, møllebruk og spinneri. Han innførte torvskjæring og såing av høsthvete i sitt distrikt. I tillegg var han en ivrig hagebruker.en
dc.description.abstractEnglish: This report contains two essays about the priest Abraham Pihl (1756– 1821). Pihl was priest in the municipality of Vang in Hedmarken from 1789 to his death in 1821. He is however, better known for what he did besides his service as a priest. He was an astronomer and in 1805 wrote an article about how to use a chronometer to determine the longitude of a place. He also made meteorological observations for many years. In addition to this Pihl made clocks of different kinds. He made chronometers, he made big clocks on belfries, and floor clocks and clocks for the mantel piece. Pihl also made lenses, and his own field glasses and telescopes, as well as musical instruments, among other things an organ. Pihl worked as an architect on several occasions. For example he designed Vang church which burned down and was rebuilt between 1804 and 1810. At the end of his life he was especially interested in agriculture and the development of agricultural equipment. He built among other things Hedmarken’s first threshing machine, which was completed in 1805, and he made a chopping machine for straw. He introduced the plough as a replacement for the ridging plough, and he made a machine to extract oil from poppy seeds. In addition to this he built a brickworks, a mill and a spinning mill. He also introduced peat cutting and the sowing of autumn wheat. He was an enthusiastic gardener.
dc.format.extent3375939 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries04/2005en
dc.subjectPihl, Abrahamen
dc.titleTo essays om Abraham Pihlen
dc.title.alternativeTwo essays about Abraham Pihlen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Other history: 089en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel