Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStener, Stig Ole
dc.contributor.authorFuruberg, Merete
dc.contributor.authorNordli, Stig
dc.date.accessioned2008-09-23T09:17:59Z
dc.date.issued2008-09-23T09:17:59Z
dc.identifier.isbn82-7671-383-1
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133842
dc.description.abstractNorsk: Undersøkelsen sammenligner skogsmaskinenes tidsforbruk ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogst samt skader på gjenstående trær og terreng i fem forsøksdrifter i perioden august–mars. Selektiv hogst etter prinsippet KONTUS medfører at gjennomsnittsvolumet på de avvirkete trærne er høyere enn ved snauhogst. Det er ikke entydig at selektive hogster etter prinsippet KONTUS medfører høyere tidsforbruk på hogstmaskin. Denne undersøkelsen gir ikke grunnlag for å fastslå at hogstprisen skal økes ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS. Lastetraktoren har entydig et høyere tidsforbruk under lasting ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og dette medfører at transportprisen bør være 5 kr/m3 høyere ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS enn ved snauhogst. Selektiv hogst etter prinsippet KONTUS kan medføre at det blir store skader på gjenstående trær. Mellom 8–26 prosent av de gjenstående trærne fikk skader. På fast skogsmark ble det ikke hjulsporskader, men relativt store hjulsporskader på skogsmark med liten bæreevne, selv om stikkveiene ble barlagt.en
dc.description.abstractEnglish: This study compares the productivity of forestry machines used in clear cutting and selective cutting following the principle KONTUS in addition to damages on remaining trees and terrain in five different research operations during the period August to March. In selective cutting following the principle KONTUS the average volume of the produced trees are higher than compared to clear cutting. There is no clear result showing that selective cutting following the principle KONTUS gives higher cutting costs. The forwarder has lower productivity in selective cutting following the principle KONTUS and thus the transport cost is 5 NOK higher compared to clear cutting. There is registered much damage on remaining trees when selective cutting following the principle KONTUS is carried out on not frozen ground. 8–26 percent of remaining trees were damaged. There were registered no rut damages on dry forest ground with high carrying capacity, but many rut damages on forest ground with low carrying capacity even if the tractor roads were covered by branches.
dc.format.extent659481 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries09/2004en
dc.subjectKONTUSen
dc.subjectSelektiv hogsten
dc.subjectHogsten
dc.subjectSnauhogsten
dc.subjectDriftskostnaden
dc.titleKONTUS : Sammenligning av driftspris og skader på gjenstående trær og terreng ved selektiv hogst etter prinsippet KONTUS og snauhogsten
dc.title.alternativeKONTUS : Comparison of clear cutting and selective cutting following the principle KONTUS concerning operational costs and damages on remaining trees and terrainen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel