Show simple item record

dc.contributor.authorNes, Kari
dc.contributor.authorOttosen, Anna L.
dc.date.accessioned2010-04-16T10:53:35Z
dc.date.available2010-04-16T10:53:35Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7671-726-6
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133850
dc.description.abstractNorsk: Tilbakemeldinger fra skole-Norge viser at uro og problematferd stadig er store utfordringer mange steder. I Skedsmo kommune ønsket de å gjøre noe med dette ved å ta i bruk programmet FiN Stil på 6 skoler. FiN Stil er en pedagogisk modell som har til hensikt å forebygge og redusere problematferd i skolen. Modellen, som kommer fra England, fikk på norsk navnet «Framework i Norge. System for Tidlig Intervensjon i Læringsmiljøet» («FiN Stil»). Det grunnleggende perspektivet i FiN Stil er et systemperspektiv. Dette innebærer blant annet en systematisk tidlig intervensjon rettet mot læringsmiljøet. En sentral målsetting er å ta tak i bekymringsfull atferd så tidlig som mulig. En ønsker å være i forkant slik at atferd ikke utvikler seg i negativ retning. Høgskolen i Hedmark fikk i oppdrag å evaluere satsningen på FiN Stil i Skedsmo. Rapporten beskriver hvordan dette ble gjort og hva resultatet ble – et på mange måter svært positivt resultat!en_US
dc.description.abstractEnglish: Behaviour problems are frequently reported from Norwegian schools. Skedsmo municipality decided to do something about it by introducing «FiN Stil» (Framework for Intervention) in 6 schools. «Framework for Intervention » is a preventive approach to dealing with school discipline and behaviour through developing the best possible «behavioural environment». It has been translated and adapted from English to Norwegian under the name of «FiN Stil». The main idea is early intervention through a systemic approach. Hedmark University College was asked to evaluate the FiN Stil project in Skedsmo. The report describes how it was carried out and its results – which in many ways were very good!
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Hedmarken_US
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapport;01/2009
dc.subjectProblematferden_US
dc.subjecttilpasset opplæringen_US
dc.subjectskoleutviklingen_US
dc.subjectBehaviour problemsen_US
dc.subjectadapted educationen_US
dc.subjectschool developmenten_US
dc.titleFiN stil i Skedsmo : evaluering av et prosjekt om forebygging og reduksjon av problematferd i skolenen_US
dc.title.alternativeFramework for Intervention in Skedsmo. Evaluating a behaviour difficulties’ prevention program.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record