Show simple item record

dc.contributor.authorØyehaug, Anne Bergliot
dc.contributor.authorNyheim, Siri A.
dc.contributor.authorHolt, Anne
dc.contributor.authorHansen, Bodil
dc.contributor.authorSigurdsen, Tone
dc.date.accessioned2010-04-16T13:19:29Z
dc.date.available2010-04-16T13:19:29Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7671-740-2
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133892
dc.description.abstractNorsk: Undervisningsopplegget som beskrives i denne rapporten ble gjennomført våren 2008 i prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Undervisningen er knyttet til emneområdet kropp og helse i naturfag, og elevene lærer om skjelettet, musklene, luftveiene og blodåresystemet ved blant annet å bygge skjelettmodell, en modell av lungens funksjon og skrive kreativt om det som skjer i blodårene. Det faglige hovedmålet er at elevene skal kunne beskrive viktige organers funksjon i kroppen. I tett samarbeid med forskerne ble det utarbeidet et undervisningsopplegg med hovedvekt på tydelige mål og oppsummering av disse. Det ble også lagt vekt på å formidle til elevene hva som kjennetegnet god, middels og lav måloppnåelse. For å undersøke elevenes og lærerens bevissthet og kjennskap til målene og kjennetegn på måloppnåelse ble det gjort feltnotater i løpet av undervisningsøktene og intervjuer i etterkant av undervisningen. Det samme ble gjort for å finne sammenhengen mellom målstyrt undervisning og læring om kroppen. I tillegg ble det samlet inn kunnskapstester og elevarbeider. Elevenes bevissthet om tydelige mål og kjennetegn på måloppnåelse drøftes i rapporten. Hovedfunnet er at elevene og lærer mener det virker klargjørende å aktivt bruke tydelige mål i undervisningen. Elevene har imidlertid ikke noen klar oppfatning av begrepene vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse. Kunnskapstester og elevarbeider viser likevel at elevene har økt sin faglige forståelse av kroppens oppbygning og funksjon. Det er mye som tyder på at bruk av tydelige læringsmål som behandles grundig og oppsummeres i undervisningen hjelper elever i læringsprosesser.en_US
dc.description.abstractEnglish: The teaching activities described in this report took place spring 2008 in the project Learning strategies in science and mathematics, a cooperative project between Nes municipality in Akershus county and Hedmark University College. The teaching sequence is within the area Human body, and the pupils learn about the skeleton, the muscles and the respiration and circulation system. Among other things the pupils build models of the skeleton and the function of lungs and they write creatively about the conditions inside blood vessels. The main content goal is that the pupils should be able to describe the function of important organs in the body. In close cooperation researchers and teachers developed teaching sequences with emphasis on clear learning goals including summing up these goals. It was also emphasized to inform pupils about the features of high, medium and low goal achievement To explore the pupils and teacher’s consciousness about the learning goals and the familiarity with the features of goal achievement, it was written field notes during the teaching sequences and performed interviews after the sequences. The same thing was done to find the connection between goal-driven teaching and learning about the human body. In addition, tests and written work from the pupils were collected. The pupils’ consciousness about the learning goals and the familiarity with the features of goal achievement is discussed in the report. The main result is that the teacher and the pupils think that active use of clear learning goals in the teaching sequences is clarifying for both teacher and pupils. However, the pupils have no clear opinion about the concepts assessment criteria and goal achievement. Tests and written work still show that the pupils’ understanding of the human body has increased. The results indicate that use of clear learning goals that are treated thoroughly and summed up during the teaching sequence, helps pupils in learning processes.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapport;06/2009
dc.subjectKropp og helseen_US
dc.subjectlæringsmålen_US
dc.subjectvurderingskriterieren_US
dc.subjectkjennetegn på måloppnåelseen_US
dc.subjectlæringsstrategieren_US
dc.subjectaksjonsforskningen_US
dc.subjecthverdagsforestillingeren_US
dc.subjectHuman bodyen_US
dc.subjectlearning goalsen_US
dc.subjectassessment criteriaen_US
dc.subjectlearning strategiesen_US
dc.subjectaction researchen_US
dc.subjectalternative conceptionsen_US
dc.titleBevissthet om tydelige læringsmål – elevene lærer om prosesser i kroppenen_US
dc.title.alternativeConsciousness about clear learning goals – students learn about body processesen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record