Show simple item record

dc.contributor.authorJordet, Arne
dc.date.accessioned2012-06-13T12:34:22Z
dc.date.available2012-06-13T12:34:22Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7671-172-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133918
dc.description.abstractNorsk: I denne rapporten presenteres studentenes synspunkter på årstrinnsprofilen ”Ut og lær” som har vært det samlende tema for tredje studieår ved allmennlærerutdanningen i Elverum. Gjennom ”Ut og lær” har vi rettet oppmerksomheten på en underkjent side av lærernes kompetanse: deres evne til å organisere læreprosesser med barn og unge også utenfor klasserommet, dvs. i den fysiske og sosiale virkelighet i nærmiljøet. Det handler om å komme seg ut av klasserommet og utnytte de muligheter for læring som finnes i skolens nærmiljø. Resultatet av evalueringen er helt entydig og gir grunnlag for å hevde at årstrinnsprofilen har fungert svært bra. Studentene gir uttrykk for at de har fått både faglig, didaktisk og personlig utbytte av årstrinnsprofilen. De hevder også at erfaringene er svært relevante for deres framtidige virke som lærere. Enkelte hevder at lærerutdanningen gjennom ”ut og lær” er blitt tilført en ny dimensjon. Materialet har lagt grunnlag for planleggingen av inneværende studieår. Hovedlinjene i undervisningsopplegget er ført videre, men enkelte elementer er endret der studentenes anbefalinger pekte i en slik retning.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This report presents the students’ points of view on the pedagogic profile of the third year of teacher-training at Hedmark College. The profile or focus of the year has been "Outdoor education". Through this profile the staff have directed the students’ attention to one aspect of the teacher's work that is often given insufficient attention in Norway: the teacher’s competence in organising learning processes with young people and children outside the "classroom", i.e. in the physical and social reality of their local communities. The third year focus is on how the students can leave the indoor classroom and make the best use of the learning potential they can find in the school surroundings. The students’ evaluation of this "outdoor education" process is overwhelmingly positive. The students say that this approach has been positive for their academic, professional and personal development. They also feel that outdoor education seems to have high relevance for their future careers as teachers. Some even say that teacher education, through "outdoor education" has been given a new dimension. The material presented in this report is integrated in the revised version of the third year of teacher education at Hedmark College, Elverum. The core of the year, "outdoor education", has been kept, but changes have been made according to suggestions given by the students.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseries9; 2001
dc.subjectuteskoleno_NO
dc.subjectallmennlærerutdanningno_NO
dc.subjectundervisningno_NO
dc.subjectstudentevalueringno_NO
dc.subjectårstrinnsprofilno_NO
dc.title"Ut og lær" : studentevaluering av årstrinnsprofil 3. studieår, allmennlærerutdanningen i Elverumno_NO
dc.title.alternative“Outdoor education”. Student evaluation of the pedagogic profile of the third year, the teacher-training in Elverumno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber64no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record