Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorQvenild, Tore
dc.date.accessioned2012-05-12T12:31:38Z
dc.date.available2012-05-12T12:31:38Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-295-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133990
dc.description.abstractI perioden 1985-2000 ble 3159 harr og 1110 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Løpet. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var en negativ utvikling i oppgangen av ørret i løpet av undersøkelsesperioden, mens det var ingen tilsvarende trend i den årlige oppgangen av harr. Det vil si at det relative innslaget av harr i forhold til ørret i trappa har økt i perioden. Med ett unntak, en sik på 39 cm, var det kun harr og ørret som ble registrert i trappa. Gjennomsnittslengden til harr og ørret som ble merket i trappa var på henholdsvis 29.7 og 28 cm, og det var hovedsakelig individer > 20 cm av begge arter som ble registrert. Lengdefordelingen til harr eller ørret som gikk i trappa så ikke ut til å ha endret seg i løpet av undersøkelsesperioden. Innrapporterte gjenfangster av harr og ørret fra fiskerne viste at henholdsvis 88 % og 90 % av gjenfangstene ble foretatt innenfor en avstand på 20 km fra merkestedet. En stor andel av gjenfangstene av harr (87 %) og ørret (61 %) ble gjenfanget oppstrøms merkestedet, og områdene ved Rødsbrua (9 km fra Løpet) og Deset (17 km fra Løpet) peker seg ut med spesielt mange gjenfangster. Merkingene viser at både harr og ørret kan tilbakelegge store avstander i vassdraget. Ørret merket ved Løpet ble gjenfanget oppstrøms så langt opp som ved Flena’s utløp i Storsjøen (60 km fra Løpet) og nedstrøms så langt ned som til Strandfossen i Glomma (32 km fra Løpet). Gjenfangstene av harr ble innrapportert så langt opp som ved Andrå i Storsjøen (50 km fra Løpet) og nedstrøms så langt ned som til Strandfossen. Selv om enkelte gjenfangster av både harr og ørret viser at de kan forflytte seg over store avstander, er trolig omfanget av fiskevandringer i vassdraget mindre nå enn tidligere. Merkings-forsøk av harr i Løpet på slutten av 1960-tallet viste blant annet en større spredning av gjenfangstene enn det som ble registrert i denne undersøkelsen. Det ble ikke registrert massiv tilbakevandring av harr på høsten til overvintringsområder i Storsjøen slik som beskrevet tidligere (bl.a. Sømme’s beskrivelse av ”gangharren”). Gjennomsnittlig gjenfangstprosent (av fiskere) av harr og ørret i løpet av undersøkelsesperioden var på henholdsvis 13.6 og 12.3 %, men det var en tydelig nedgang i gjenfangstprosenten i løpet av undersøkelsesperioden for begge arter. Dette kan nok delvis skyldes lavere beskatning, men skyldes sannsynligvis også at andelen fiskere som sendte inn merke sank i løpet av perioden.no_NO
dc.description.abstractEnglish: A total of 3159 grayling Thymallus thymallus and 1110 brown trout Salmo trutta were tagged with Floy anchor tags in the fish ladder at Løpet in the regulated river Rena during the period 1985-2000. The annual number of observations of brown trout declined during the study period, whereas no significant trend in the annual number of observations of grayling was found. The mean lengths of tagged grayling and brown trout were 29.7 and 28 cm, respectively, and few individuals < 20 cm were recorded in the fish ladder. Most recaptures of both grayling (87 %) and brown trout (61 %) by anglers were reported from the upstream face of the dam. The mean frequencies of recaptures of grayling and brown trout reported by anglers were 13.6 % and 12.3 %, but there was a decreasing trend in the frequency of individuals recaptured during the study period. This might partly be explained by a lower rate of fishing mortality. The frequency of anglers actually reporting recaptures, however, was probably declining towards the end of the study period.
dc.relation.ispartofseries12;2003
dc.subjectharrno_NO
dc.subjectørretno_NO
dc.subjectbeskatningno_NO
dc.subjectvandringerno_NO
dc.subjectfisketrapperno_NO
dc.titleMerkingsforsøk i fisketrappa ved Løpet i Renavassdraget i perioden 1985-2000no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel