Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFaugli, Bjørn
dc.date.accessioned2012-05-12T11:22:33Z
dc.date.available2012-05-12T11:22:33Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-341-6
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134012
dc.description.abstractDenne artikkelen peker på at en endring av fokus er nødvendig når tradisjonelle organisasjoner skal ta i bruk nett baserte lærings program. Tradisjonelle organisasjoner innen høyere utdanning er byråkratier strukturert for å betjene og støtte tradisjonell utdanning i form av forelesningsbasert læring. Allokering av ressurser er nært knyttet til oppgaver som planlegging bruk av forelesningsrom, arrangering av eksamener på tradisjonell måte og å forsyne studenter, IT tjeneste, bibliotek og forelesere med nødvendig informasjon. Med innføringen av nett basert lærings program og anvendelse av moderne teknologi og alternativ pedagogikk blir strukturen til tradisjonelle organisasjoner utfordret. Ny lærings program krever mer fleksible, matrise baserte organisasjoner som er i stand til å effektivt tilpasse seg nye krav og endrede eksterne forhold. Ved introduksjon av nett baserte læring er det vanligvis satt fokus på temaer som omhandler kombinasjonen av pedagogikk og teknologi og dette er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Bare halve jobben er gjort hvis ikke også organisasjonsmessige forhold blir vurdert. Implementering og levering av nett baserte læringsprogram bør betraktes som et permanent systemutviklings prosjekt på to nivåer som fokuserer på både teknologiske, pedagogiske og organisatoriske temaer.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This paper proposes that a shift of focus is required when traditional educational institutions are embarking on the task of implementing on-line learning programs. Traditional organizations of higher educational institutions are bureaucracies, structured to serve and support educational programs with lecture-based learning processes. The allocation of resources is closely related to the traditional tasks of planning and preparing the use of lecture theatres, arranging exams in traditional settings and providing the students, technical support staff, libraries and teachers with required information. With the introduction of on-line learning programs, applying new technology and alternative pedagogy, the structure of traditional organizations is challenged. The new learning programs requires more flexible, matrix-based organizations, able to efficiently adapt to new requirements and changing external conditions. The prevailing focus, when introducing on-line learning programs, is on issues related to the combination of pedagogy and technology. Focus on these issues are important but not sufficient. Only half of the job is completed if organizational issues are not addressed. The task of implementing and delivering on-line learning programs should be considered as «permanent» twin-level systems development projects, concerned with both pedagogy and technology and organizational changes.
dc.language.isoengno_NO
dc.relation.ispartofseries22;2003
dc.subjectnettbasert læringno_NO
dc.subjecttradisjonelle organisasjonerno_NO
dc.titleOn-Line learning and Traditional Organizationsno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber30no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel