Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBørresen, Marit Bjorvand
dc.contributor.authorTangen, Dag
dc.date.accessioned2012-05-14T17:27:39Z
dc.date.available2012-05-14T17:27:39Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-264-0
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134028
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet er en del av en landsomfattende spørreundersøkelse vedrørende allmenn- og førskolelærerstudenters motivasjon, trivsel og arbeidsinnsats. Data som er benyttet i denne rapporten gjelder 1. og 2. års allmenn- og førskolelærerstudenter ved Høgskolen i Hedmark. Spørreundersøkelsen ble foretatt oktober/november 2001, og ca. 330 studenter deltok. Svarprosenten var på ca. 70. Teoretisk bakgrunn er hentet fra motivasjonsteori og senere års undersøkelser om ”den moderne studenten”. Det er generelt sett små forskjeller mellom allmenn- og førskolelærerstudenter ved høgskolen i Hedmark vedr. motivasjon, trivsel og arbeidsinnsats. På følgende områder har vi registrert noe forskjell: • Førskolelærerstudentene opplever et stort fall i motivasjon for studiet fra studiestart til nå-situasjonen. For allmennlærerstudentene er fallet atskillig mindre. • Førskolelærerstudentene er noe mer motivert ut fra indre årsaker enn ytre årsaker. • Det er registrert svært små forskjeller på områdene trivsel og arbeidsinnsats. • Førskolelærerstudentene mener at de vil få atskillig større grad av handlingsfrihet enn allmennlærer i sitt framtidige yrke. • De fleste allmennlærerstudenter tror at de arbeider i skolen om 5 år. Mange førskolelærerstudenter tror også at de arbeider i skolen om 5 år.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This research project is a part of a national question inquiry about the two groups of teacher training students motivation, prosperity and contribution in their studies. The data used in this rapport is about first and second year teacher training students at Hedmark College. This inquiry took place in October/November 2001, and about 330 students participated. About 70% answered. The theoretical background is taken from theories about motivation, and later inquiries about “the modern student”. Generally, there are small differences between the two student groups in Hedmark College when it comes to motivation, prosperity and contribution in their studies. In the following themes we have registrated some differences: • The pre school teacher training students experience a great fall in motivation from the start of the study and until the now-situation. The fall is lesser for the school teacher training students. • The pre school teacher training students are more motivated from internal causes than external causes. • There are registrated very small differences when it comes to prosperity and contribution. • The pre school teacher training students are of the opinion that they will get larger rank of freedom of action than the school teacher training students in their future occupation. • Most of the school teacher training students think that they will be working in the school within 5 years. Many pre school teacher training students are of the same opinion.
dc.relation.ispartofseries4;2003
dc.subjectallmennlærerstudentno_NO
dc.subjectførskolelærerstudentno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjecttrivselno_NO
dc.subjectarbeidsinnsatsno_NO
dc.titleAllmennlærer- og førskolelærerstudentene ved Høgskolen i Hedmark. Motivasjon, trivsel og arbeidsinnsats Forskjeller og likheter. Førsteårsstudenten i fokus (FIF) - delrapportno_NO
dc.title.alternativeMotivation, prosperity and contribution by teacher- and pre school teacher training students in Hedmark College. Differences and likenessno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber36no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel