Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTrollvik, Anne
dc.contributor.authorJørstad, Randi
dc.contributor.authorMæhlum, Synøve
dc.date.accessioned2012-05-12T11:58:39Z
dc.date.available2012-05-12T11:58:39Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-332-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134030
dc.description.abstractHelsefremmende og forebyggende virksomhet er sentrale strategier i folkehelsearbeid, og er en viktig del i grunnutdanningen av sykepleiere. Denne rapporten er en beskrivelse av et utviklingsarbeid som er gjort over en to-års periode ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og sosialfag. Utviklingsarbeidet har bestått i å utarbeide deler av en ny fagplan og gjennomføre ny undervisningsplan. En evaluering ble utført ved hjelp av spørreskjema til studenter og praksisfeltet. Resultatet viser at studentene mener at prosjektet er lærerikt og engasjerende. De mener at de bruker egne ressurser og kunnskaper i prosjektet. Praksisstedene er i hovedsak fornøyde med prosjektet som metode for studentens læring i folkehelsearbeid. Både fra studenter og praksis kom det fram at prosjektet hadde startvansker med hensyn til informasjon og samarbeid partene i mellom. Prosjektgjennomføringen ble endret i henhold til evalueringen. Erfaringer fra gjennomføringen året etter viste at samarbeidet fungerte bedre.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Health promotion and preventive function are central strategies in public health, and are an important part of the baccalaureate level of the nursing education program. This report describes the development of a curriculum over a two year period at the Hedmark University College, Faculty of Health Studies. The development work consisted of making a new curriculum and to perform an evaluation of the project. Data were collected from students and preceptors in the clinical field, by using a questionnaire. The findings showed that the students experienced a meaningful learning process by participating in the project. The clinical field expressed that the learning methods used in the project made the students learn about public health in a good manner. Information and cooperation between the nursing school and the clinical field is important to succeed in further projects.
dc.relation.ispartofseries17;2003
dc.subjectevalureringno_NO
dc.subjectfolkehelseno_NO
dc.subjectforebyggendeno_NO
dc.subjecthelsefremmendeno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.subjectsykepleieno_NO
dc.titleFolkehelsearbeid i sykepleierutdanningen – utvikling av et undervisningsoppleggno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber64no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel