Show simple item record

dc.contributor.authorLied, Sidsel
dc.date.accessioned2012-05-14T17:39:23Z
dc.date.available2012-05-14T17:39:23Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-266-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134058
dc.description.abstractBakteppet for denne rapporten er den flerkulturelle og livstolkingsplurale skolesituasjonen elevene møter i KRL-faget. Faget , som er obligatorisk, gir kunnskap om ulike religioner og livssyn samt filosofi og etikk. I 1999 saksøkte noen foreldre den norske stat pga manglende fritaksmulighet fra undervisningen i faget. Foreldrene fryktet at barna skulle miste identiteten sin på livstolkingens område i møte med livstolkingspluraliteten i faget. Spørsmålene som er utgangspunkt for rapporten, er: Hvordan bruker elever fortellinger fra ulike religioner og livssyn som de møter i KRL-faget, i identitetsarbeidet sitt? Bruker de fortellinger fra egne livstolkingstradisjoner annerledes enn de bruker andre tradisjoners fortellinger? Får de problemer med identiteten sin på livstolkingens område når de møter livstolkingspluraliteten? Lied søker svar på disse spørsmålene i elevytringer - verbale tekster, tegninger og multimediale ytringer - som er laget av mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn i KRL-faget. Ytringene ble samlet inn fra to klasser i Mjøsområdet i løpet av en periode på 1 ½ år. Lied har analysert dem med fokus på verdier og holdninger, identitetsarbeid og sosialiseringsprosess. Analysene, resultatene og tolkingen av analyseresultatene presenteres i denne rapporten.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The background for this report is the religious and philosophical plurality that elementary school pupils meet in the subject of KRL. In KRL, which is compulsory for all Norwegian pupils, the pupils are exposed to teaching about different religions and non-religious philosophies of life. In 1999 some parents instituted legal proceedings against the Norwegian state on grounds of the abolition of the former clause of exemption. The concern of the parents were that their children would loose their own religious and philosophical identity when they meet the religious and philosophical plurality of the syllabus of KRL. The questions this report sets out to answer are: How do pupils use stories from different religions and non-religious philosophies of life, which they meet in KRLlessons, in their work with their religious and philosophical identities? Do they use stories from their own religious and philosophical traditions differently from stories of other traditions in their identitywork? Do meetings with plurality confuse or disturb their religious and philosophical identities? Lied has looked for answers to these questions in utterances - verbal texts, drawings and multimodal utterances - made by pupils in interaction with stories from different religions and non-religious world views that they meet in KRL-lessons. The utterances are analyzed with regard to the pupils’ values and attitudes, their identity work and their process of socialization. The analyses, results and interpretation of the results are presented in this report.
dc.relation.ispartofseries1;2003
dc.subjectKRLno_NO
dc.subjectreligiøst mangfoldno_NO
dc.subjectlivssynsmessig mangfoldno_NO
dc.subjectfortellingerno_NO
dc.subjectidentitetno_NO
dc.titleElever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssynno_NO
dc.title.alternativePupils in interaction with stories from different religions and non-religious philosophies of life.
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber349no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record