Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjerva, Trine
dc.contributor.authorGræsli, Jon Anders
dc.contributor.authorSigurjónsson, Thorsteinn
dc.date.accessioned2012-03-05T08:44:22Z
dc.date.available2012-03-05T08:44:22Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationBjerva, T., Græsli, J. A., & Sigurjónsson, T. (2011). Barns kommunikasjon med ulike typer kart – en progressiv tilnærming til kartlesing. I Acta Didactica Norge (5)1. Oslo: Universitetet i Oslo.no_NO
dc.identifier.issn1504-9922
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134344
dc.descriptionDette er forlagets PDF-versjon av artikkelen. Artikkelen kan lokaliseres på http://adno.no/index.php/adno/article/view/165/200
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne studien er en erkjennelse av hvor vanskelig det kan være for barn å samhandle med det symbolske kartet. Hovedmålet for prosjektet var å utvikle sikrere viten om hvordan barn kommuniserer med ulike typer kart. Det er utarbeidet en modell (Bjerva, Græsli, & Sigurjónsson, 2010) som viser hvordan vi kan utvikle ferdigheten kartlesing hos barn. Vi har undersøkt 106 barn i alderen 3 til 12 år om hvordan de mestrer direkte representasjoner (detaljfoto) og perspektiv representasjoner (håndtegnet skråkart). Forskningsdesignet har en økologisk tilnærming hvor datainnsamlingen har foregått i terrenget. Resultatene indikerer at selv små barn mestrer antatt kompliserte oppgaver når de blir presentert for enkle hjelpemidler.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Oslono_NO
dc.source.urihttp://adno.no/index.php/adno/article/view/165/200
dc.subjectkartno_NO
dc.subjectkartlesingno_NO
dc.subjectbarnno_NO
dc.subjectrepresentasjonerno_NO
dc.titleBarns kommunikasjon med ulike typer kart - en progressiv tilnærming til kartlesingno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber18no_NO
dc.source.volume5no_NO
dc.source.journalActa Didactica Norgeno_NO
dc.source.issue1no_NO
dc.identifier.doihttps://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1066


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel